Bucchigiri?! ()

Server #1

Araji Tomobishi bị cuốn vào cuộc chiến giữa những cá nhân mạnh mẽ sau khi đoàn tụ với người bạn cũ Mataka Asamine. Trong khi đó, bóng của một con quỷ khổng lồ xuất hiện…?!

Show more