Elf-san wa Yaserarenai. ()

Server #1

Main làm nghề xoa bóp gặp ngay một con Elf trời đánh đến từ thế giới khác – Trốn qua đây để ăn ăn và ăn. Do đó không thể về nhà vì quá “thừa cân” , nên phải nhờ main giúp và kéo theo mấy con của nợ khác

Show more