Girls Band Cry ()

Server #1

Nhân vật chính bỏ học cấp ba vào năm thứ hai và đặt mục tiêu vào một trường đại học trong khi làm việc một mình ở Tokyo. Một cô gái bị bạn bè phản bội và không biết phải làm gì. Một cô gái khác bị cha mẹ bỏ rơi và cố gắng sống sót trong thành phố bằng cách làm công việc bán thời gian. Thế giới này luôn khiến chúng ta thất vọng. Không có gì đi như kế hoạch. Nhưng chúng tôi muốn một cái gì đó mà chúng tôi có thể tiếp tục thích. Chúng tôi tin rằng có một nơi mà chúng tôi thuộc về. Đó là lý do tại sao chúng tôi hát.

Show more