Kyuujitsu no Warumono-san ()

Server #1

Tồn tại trong mặt tối của xã hội, một tổ chức bí mật hoạt động ngày đêm nhằm chiếm lấy thế giới loài người. Một trong những người đứng đầu tổ chức ấy – ngài tổng tư lệnh – chiến đấu hàng ngày chống lại lực lượng phòng vệ trái đất để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà, hôm nay là ngày nghỉ của anh ta.Với một cái mô tả như ở trên thì ấn tượng chủ đạo ban đầu của cách bạn hẳn là về sự thay đổi 1800 của ngài tổng tư lệnh trên chiến trường và giữa ngày thường phải không ? Suy nghĩ đó quả không phải là sai hoàn toàn, nhưng nội dung bộ truyện còn đáng yêu hơn nữa khi nó gần như tập trung hoàn toàn vào những ngày nghỉ xả hơi lẫn các cách thư giãn của tổng tư lệnh.

Show more