Server #1

Phù thủy từ thuở hồng hoang đã là những kẻ đứng trên đỉnh của phép thuật. Lời nguyền phù thủy là ma thuật mạnh nhất, gần như không có cách hóa giải. Guideau, một cô gái bị dính lời nguyền của phù thủy, đã hạ quyết tâm sẽ tìm cách giải được lời nguyền của mình. Cô cùng pháp sư Ashaf lên đường tìm và truy bắt các phù thủy gian ác lộng hành nhằm tìm ra cách giải nguyền.

Show more