Sự kiện Băng Hoại đã đẩy thế giới loài người vào cận diệt vong và sản sinh ra quái vật tràn ngập khắp nơi. Những kẻ sống sót phải giành giật nhau cái ăn, cướp bóc lẫn nhau. Tuy nhiên vẫn có người như Maru, cùng cô vệ sĩ Kiruko, muốn tìm kiếm lấy “Thiên Đường” mà sẵn sàng chu du khắp thế giới quỷ quái đó. Và song song với đó là những đứa trẻ thần bí được nuôi dạy bởi robot trong khu vườn địa đàng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Show more