Tiên Võ Đế Tôn
Xem Phim

Tiên Võ Đế Tôn - HD Vietsub

Now showing: 190/??

Latest episode: 190189188

Thể Loại: HH 2D, Hoạt Hình Trung Quốc

4.41/ 5 7 votes

Phim được cập nhật vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần

Movie plot

Chín ngàn năm trước, Tiên Võ Đế Tôn suất lĩnh trăm vạn Thần Tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại không một người trở về, chỉ có một sợi chân hỏa còn sót lại thế gian.

9,000 năm sau, môn phái phế đồ Diệp Thần, bị đuổi ra tông môn, không thể là nhà, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được Chân Hỏa, lại đạp tiên võ chi lộ.

Đây là một cái Thần Ma Tiên Phật cùng tồn tại thế giới, đây là một cái Chư Thiên Vạn Vực hỗn loạn niên đại, Diệp Thần nghịch thiên hành trình, bởi vậy bắt đầu.

Show more...