Vampire Knight ss2: Guilty

Dựa trên manga cùng tên của Hino Matsuri. Học sinh tại học viện Cross được chia làm hai nhóm: Ban Ngày và Ban Đêm. Và nhiệm vụ của Yuki Cross cùng Zero Kiryu chính là bảo vệ bí mật lớn lao của Học viện: Tất cả học sinh lớp Ban Đêm đều là Ma cà rồng.

Đây là câu chuyện của tình yêu, và những bí mật đen tối trong trái tim mỗi người.

Show more